Program PyCon SK 2018 - Piatok

Program konferencie sa môže zmeniť.

You can import conference schedule as a calendar to your favorite calendar app. This way you'll be always up-to-date with latest program, even offline. In case of program change calendar will update automatically.
Get event calendar: pyconsk.ics

Všetko Piatok: Umelá inteligencia Piatok: Komunita / Rôznorodosť / Spoločnosť Piatok: Dáta Piatok: DevOps Piatok: Dokumentácia Piatok: Vzdelávanie Piatok: Python všeobecne Piatok: Bezpečnosť Piatok: Osobnostné Zručnosti Piatok: Hardvér Piatok: Vývoj webu Piatok: Iné

Friday: Miestnosť Kiwi.com (-1.61)


09. March
13:05 Anglická zástava V nebezpečí pri akejkoľvek rýchlosti
Prednáška Python všeobecne Rae Knowler
14:40 Anglická zástava ZODB: grafová databáza pre vývojárov v Pythone.
Prednáška Python všeobecne Christopher Lozinski
16:15 Anglická zástava Vim pre Python, Python vo Vim-e
Prednáška Python všeobecne Miroslav Šedivý

Friday: Spy - Aula A (-1.57)


09. March