Václav Sauer

Václav Sauer (CZ)

Studoval jsem na FIT VUT v Brně, nyní pracuji v Kiwi.com a zajímam se o Python a komunitu kolem.

Práce s XML
Česká zástava Workshop Python všeobecne
Spy - Aula A (-1.57)
Friday 09. March: 10:40

Workshop pro začátečníky

Obsah (zhruba):
Stručný úvod do XML
Instalace parseru
Nahrání, úprava, uložení XML
práce s daty v XML formátu
serializace a deserializace objektu do XML