List of talks at PyCon SK 2018

All Machine Learning / AI Community / Diversity / Social Data Science DevOps Documentation Education Python General Security Soft Skills Hardware Web Development Other

About Ninjas and Mentors: CoderDojo in Slovakia
Slovak flag Talk Education

Ernest Walzel (SK)

CoderDojo je globálna sieť bezplatných programovacích klubov pre deti od 7 do 17 rokov. Kluby CoderDojo sú vedené dobrovoľníkmi a sú organizované formou “hackerspaceov”. Deti majú možnosť pracovať na svojich vlastných nápadoch a majú prístup k technickým mentorom z profesionálneho sveta.

Za uplynulý rok sme v bratislavskom CoderDojo odučili 100+ hodín, navštívili tri školy a pracovali s technológiami od Scratchu, cez Python, Unity po Arduino.

V tomto príspevku opíšem fungovanie CoderDojo na Slovensku a v zahraničí: čím sa tento formát líši od iných programovacích krúžkov, aké sú hlavné výhody tejto medzinárodnej siete klubov a ako sa zapojiť kdekoľvek na Slovensku.

Ukážem tiež ako vyzerá programovacie stretnutie pre viac než 200 detí a uvediem niekoľko príkladov projektov, ktorým sa venujú “dojá” po celom svete, vrátane programovania hier, elektronických obvodov, 3D tlače, či konštrukcie dronov.

Prednáška je vhodná pre edukátorov, ale aj pre technicky orientovaných jednotlivcov ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie.

Coding in Python: A high-school programming lesson
Slovak flag Workshop Education

Peter Kučera (SK)

Rozmýšľate, ako učiť Python budúcich maturantov na strednej škole? Na workshope vám predstavíme metodiku vyučovania na seminároch z programovania a spoločne vyriešime úlohu s použitím zoznamu (jednorozmerného poľa) a textového súboru.

Community based courses
Czech flag Talk Education

Petr Viktorin (CZ)

Když jsem před čtyřmi lety zkusil doučovat Python, netušil jsem, že z toho vznikne samostatný začátečnický kurz, kterým projdou stovky lidí ročně.

Dnes se z mých poznámek vyvinuly učební materiály, do kterých už přispěly desítky lidí, a skupina dobrovolnic a podle nich pod hlavičkou PyLadies organizují bezplatné kurzy po celé republice. Mezitím vzniklo i několik podobných konceptů, jako Django Girls, Beginners' Day na EuroPythonu, nebo Czechitas.

Chtěl bych se podělit o zkušenosti z organizování těchto kurzů, zamyslet se nad paralelami mezi otevřenými kurzy a open-source softwarem, popovídat o překvapivě silném vlivu na komunitu – a hlavně inspirovat organizátory podobných kurzů na Slovensku.

How do we struggle with Python in Martin?
Slovak flag Talk Education

Tomáš Dudík (SK)

Od roku 2014 sa programovacím jazykom na gymnáziu Viliama Pauliny Tótha stal Python. O tom akým spôsobom prebieha výučba, ako sme sa k jazyku Python dostali a aké problémy sme museli riešiť, by som sa chcel s vami podeliť. Nedajú sa ani opomenúť herné prostredia, ktoré pri vyučovaní využívame. Takisto v poslednom roku sme začali využívať Jupyter Notebooky s rozšírením Nbgrader, čo výučbu opäť posunulo dopredu. Ako inšpiráciu pre ostatných by som rád ukázal aj niektoré príklady, s ktorými trápime našich študentov.

Microbit:Slovakia
Slovak flag Workshop Education

Marek Mansell (SK)

Na micro:bit workshope si predstavíme edukačnú dosku BBC Micro:bit, vývojové prostredia pre toto zariadenie a niekoľko príkladov praktických hardvérových zadaní. Zariadenia navrhli vo Veľkej Británií a vďaka ich jednoduchosti a špecifickému dizajnu pre vzdelávacie účely sú veľmi obľúbené v školách v zahraničí. Vyskúšame si prácu v online prostredí, v ktorom vieme programovať micro:bit bez nutnosti inštalácie softvéru na počítači a následne prejdeme do prostredia “Mu”, ktoré je využiteľné nie len pre Micro:bit, ale aj ako alternatíva k IDLE. Programovať budeme pomocou Blockly a MicroPythonu.

Na workshope začneme jednoduchšími úlohami, ktoré využívajú len vbudované senzory zariadenia a následne prejdeme k pripájaniu externých súčiastok, vďaka ktorým je možné vytvárať väčšie projekty s presahmi do iných predmetov ako napríklad fyzika, biológia alebo výtvarná výchova. Príkladmi takýchto projektov môže byť automatizovaný kvetináč, vlastná meteostanica či domáci bezpečnostný alarm.

Open educational resources for learning Python
Slovak flag Talk Education

Ján Gondoľ (SK)

Otvorené vzdelávacie zdroje sú otvorene licencované materiály, ktoré je možné bezplatne získavať, používať, upravovať, kombinovať s inými zdrojmi a šíriť ďalej. Patria medzi ne výukové materiály ako napr. články na webe, videá z konferencií a ďalších zdrojov, učebnice a podobne. Príspevok poskytne prehľad dostupných otvorene licencovaných vzdelávacích materiálov (predovšetkým v slovenčine, češtine a angličtine), ako aj možností, ktorými môžu učitelia sami prispieť k lepšej dostupnosti vzdelávacích materiálov (napr. zdieľaním odkazov s kolegami prostredníctvom repozitára, ktorý sa momentálne pripravuje a bude na PyConSK dostupný, či prekladom anglických materiálov do slovenského jazyka).

Panel discussion: Teaching IT in Slovakia - where is it heading?
Slovak flag Talk Education

Zuzana Kubincová (SK)

Téma: Kam smeruje vyučovanie informatiky na Slovensku?

Panelová diskusia odborníkov na vybrané otázky od širokého publika pod vedením moderátora.

Pošlite svoju otázku pomocou formulára: https://goo.gl/forms/53c56YN86BWD2yGQ2

Pozvaní hostia:

Andrej Blaho (FMFI UK)
Ivan Kalaš (FMFI UK)
Jaroslav Výbošťok (GJH)
Jakub Šimko (FIIT STU)
Richard Balogh (FEI STU)

Python Days in Martin and follow-up activities
Slovak flag Talk Education

Lenka Huňorová (SK)

V júni 2017 sa na SPŠ Martin a na Gymnáziu V.P.T. Martin uskutočnila dvojdňová konferencia o jazyku Python, na ktorej sa zúčastnilo cca 80 žiakov z 8 stredných škôl okresu Martin i Dolného Kubína. Prednášajúcimi a vedúcimi workshopov boli odborníci z praxe a učitelia z vysokých škôl. Odzneli zaujímavé prednášky, robilo sa veľa workshopov. Na konferencii sme nadviazali spoluprácu s prednášajúcimi i lepšiu spoluprácu medzi školami. Taktiež sa nám podarilo konferenciu a programovací jazyk Python spopularizovať v regionálnych médiách.

Následne sme na SPŠ Martin i na Gymnáziu V.P.T. v Martine začali v šk. roku 2017/2018 učiť programovanie v jazyku Python, robiť v tomto jazyku ročníkové projekty, súťažiť v Zenite a celkovo tento jazyk podporovať. Sami žiaci prinášajú nové nápady a zlepšenia, napríklad pripraviť mini Python Day pre žiakov základných škôl, ktorí by sa chceli venovať štúdiu programovania na SŠ a pod.
Taktiež by sme chceli na PyCone SK 2018 so žiakmi našej školy predstaviť práce - maturitné zadania, ktoré robia v jazyku Python alebo iné programy, ktoré robia na hodinách, prípadne vo voľnom čase.

Python programming till graduation
Slovak flag Talk Education

Peter Kučera (SK)

Rozmýšľate, ako vyučovať programovanie v Pythone na strednej škole od základov až k maturite?
Základnú úroveň programovania, ktorú sme predstavili minulý rok, sme rozšírili o maturitnú úroveň. V príspevku vám predstavíme našu metodiku Programujeme v Pythone až k maturitnej úrovni. Ukážeme vám, ktorým témam sa venujeme, ako sme ich spracovali, a ktorý kontext úloh sa nám osvedčil v praxi.
Tiež vám predstavíme kompletné materiály k maturitnej úrovni (elektronické učebnice, príručky pre učiteľa, ako aj maturitnú zbierku úloh). Pre učiteľov, ktorí majú záujem vyučovať Python, sme pripravili školenia aj pre základnú, aj maturitnú úroveň.
A ako vytvoriť maturitné zadanie v Pythone? V čom je to iné na rozdiel od Pascalu? Aké úskalia nás čakajú pri tvorbe maturitných zadaní a na čo je potrebné sa sústrediť? Aj týmto otázkam sa budeme venovať v našom príspevku a podrobnejšie ich rozvinieme na našom workshope.

Why hardware attracts kids and adults to IT
Slovak flag Talk Education

Marek Mansell (SK)

“Jéj, ono to bliká!” - toto je dôvod, prečo žiakov hardvér baví. Dnešné deti sú oveľa zbehlejšie v technológiach ako pol dekády dozadu a preto vyžadujú náročnejšie a zaujímavejšie úlohy, ktoré im ozrejmia princípy, vďaka ktorým fungujú každodenné technológie. Práve programovanie hardvéru toto umožňuje. Základné školy môžu využiť edukačnú dosku micro:bit, ktorú vo Veľkej Británií navrhli špeciálne pre 11 ročné deti a k tomu vytvorili množstvo učebných materiálov a návodov. Pre stredné školy je vhodná náročnejšia doska NodeMCU, ktorá obsahuje WiFi modul na bezdrátovú komunikáciu. Hardvérové projekty sa veľmi ľahko prepájajú aj s inými predmetmi, napríklad geografiou (digitálny kompas; domáca meteo stanica), fyzikou (elektronické súčiastky; meranie intenzity svetla), výtvarnou výchovou (prišívanie elektroniky na oblečenie; tvorba umeleckých objektov, ktoré svietia či sa pohybujú), biológiou (samozalievací kvetináč; inteligentný skleník), atď. Odprezentované budú aj hardvérové projekty stredoškolákov zrealizované v uplynulých mesiacoch.