Marek Mansell

Marek Mansell (SK)

http://www.marekmansell.sk
http://www.linkedin.com/in/marekmansell

Marek je podpredsedom občianskeho združenia SPy, ktoré organizuje konferenciu PyCon ako aj workshopy pre nadšencov programovacieho jazyka Python a pre učiteľov informatiky. Pôsobí ako lektor pre výuku hardvéru a zaoberá sa tvorbou online materiálov pre túto problematiku. Mimo toho pracuje ako vývojár hardvérových prototypov, študuje internetové technológie na FIIT STU a líderstvo v Nexteria Leadership Academy. Vo voľnom čase sa taktiež venuje mentorovaniu stredoškolákov pri tvorbe ich vlastných softvérových alebo hardvérových projektov.

Why hardware attracts kids and adults to IT
Slovak flag Talk Education
Python Software Foundation Hall (-1.65)
Friday 09. March: 14:45

“Jéj, ono to bliká!” - toto je dôvod, prečo žiakov hardvér baví. Dnešné deti sú oveľa zbehlejšie v technológiach ako pol dekády dozadu a preto vyžadujú náročnejšie a zaujímavejšie úlohy, ktoré im ozrejmia princípy, vďaka ktorým fungujú každodenné technológie. Práve programovanie hardvéru toto umožňuje. Základné školy môžu využiť edukačnú dosku micro:bit, ktorú vo Veľkej Británií navrhli špeciálne pre 11 ročné deti a k tomu vytvorili množstvo učebných materiálov a návodov. Pre stredné školy je vhodná náročnejšia doska NodeMCU, ktorá obsahuje WiFi modul na bezdrátovú komunikáciu. Hardvérové projekty sa veľmi ľahko prepájajú aj s inými predmetmi, napríklad geografiou (digitálny kompas; domáca meteo stanica), fyzikou (elektronické súčiastky; meranie intenzity svetla), výtvarnou výchovou (prišívanie elektroniky na oblečenie; tvorba umeleckých objektov, ktoré svietia či sa pohybujú), biológiou (samozalievací kvetináč; inteligentný skleník), atď. Odprezentované budú aj hardvérové projekty stredoškolákov zrealizované v uplynulých mesiacoch.

Microbit:Slovakia
Slovak flag Workshop Education
SPy - Hall B (-1.57)
Saturday 10. March: 09:30

Na micro:bit workshope si predstavíme edukačnú dosku BBC Micro:bit, vývojové prostredia pre toto zariadenie a niekoľko príkladov praktických hardvérových zadaní. Zariadenia navrhli vo Veľkej Británií a vďaka ich jednoduchosti a špecifickému dizajnu pre vzdelávacie účely sú veľmi obľúbené v školách v zahraničí. Vyskúšame si prácu v online prostredí, v ktorom vieme programovať micro:bit bez nutnosti inštalácie softvéru na počítači a následne prejdeme do prostredia “Mu”, ktoré je využiteľné nie len pre Micro:bit, ale aj ako alternatíva k IDLE. Programovať budeme pomocou Blockly a MicroPythonu.

Na workshope začneme jednoduchšími úlohami, ktoré využívajú len vbudované senzory zariadenia a následne prejdeme k pripájaniu externých súčiastok, vďaka ktorým je možné vytvárať väčšie projekty s presahmi do iných predmetov ako napríklad fyzika, biológia alebo výtvarná výchova. Príkladmi takýchto projektov môže byť automatizovaný kvetináč, vlastná meteostanica či domáci bezpečnostný alarm.