Marek Mansell

Marek Mansell (SK)

http://www.marekmansell.sk
http://www.linkedin.com/in/marekmansell

Marek je podpredsedom občianskeho združenia SPy, ktoré organizuje konferenciu PyCon ako aj workshopy pre nadšencov programovacieho jazyka Python a pre učiteľov informatiky. Pôsobí ako lektor pre výuku hardvéru a zaoberá sa tvorbou online materiálov pre túto problematiku. Mimo toho pracuje ako vývojár hardvérových prototypov, študuje internetové technológie na FIIT STU a líderstvo v Nexteria Leadership Academy. Vo voľnom čase sa taktiež venuje mentorovaniu stredoškolákov pri tvorbe ich vlastných softvérových alebo hardvérových projektov.

Prečo hardvér priťahuje k informatike žiakov i dospelých
Slovenská zástava Prednáška Vzdelávanie
Miestnosť Python Software Foundation (-1.65)
Friday 09. March: 14:45

“Jéj, ono to bliká!” - toto je dôvod, prečo žiakov hardvér baví. Dnešné deti sú oveľa zbehlejšie v technológiach ako pol dekády dozadu a preto vyžadujú náročnejšie a zaujímavejšie úlohy, ktoré im ozrejmia princípy, vďaka ktorým fungujú každodenné technológie. Práve programovanie hardvéru toto umožňuje. Základné školy môžu využiť edukačnú dosku micro:bit, ktorú vo Veľkej Británií navrhli špeciálne pre 11 ročné deti a k tomu vytvorili množstvo učebných materiálov a návodov. Pre stredné školy je vhodná náročnejšia doska NodeMCU, ktorá obsahuje WiFi modul na bezdrátovú komunikáciu. Hardvérové projekty sa veľmi ľahko prepájajú aj s inými predmetmi, napríklad geografiou (digitálny kompas; domáca meteo stanica), fyzikou (elektronické súčiastky; meranie intenzity svetla), výtvarnou výchovou (prišívanie elektroniky na oblečenie; tvorba umeleckých objektov, ktoré svietia či sa pohybujú), biológiou (samozalievací kvetináč; inteligentný skleník), atď. Odprezentované budú aj hardvérové projekty stredoškolákov zrealizované v uplynulých mesiacoch.

Microbit:Slovensko
Slovenská zástava Workshop Vzdelávanie
SPy - Aula B (-1.57)
Saturday 10. March: 09:30

Na micro:bit workshope si predstavíme edukačnú dosku BBC Micro:bit, vývojové prostredia pre toto zariadenie a niekoľko príkladov praktických hardvérových zadaní. Zariadenia navrhli vo Veľkej Británií a vďaka ich jednoduchosti a špecifickému dizajnu pre vzdelávacie účely sú veľmi obľúbené v školách v zahraničí. Vyskúšame si prácu v online prostredí, v ktorom vieme programovať micro:bit bez nutnosti inštalácie softvéru na počítači a následne prejdeme do prostredia “Mu”, ktoré je využiteľné nie len pre Micro:bit, ale aj ako alternatíva k IDLE. Programovať budeme pomocou Blockly a MicroPythonu.

Na workshope začneme jednoduchšími úlohami, ktoré využívajú len vbudované senzory zariadenia a následne prejdeme k pripájaniu externých súčiastok, vďaka ktorým je možné vytvárať väčšie projekty s presahmi do iných predmetov ako napríklad fyzika, biológia alebo výtvarná výchova. Príkladmi takýchto projektov môže byť automatizovaný kvetináč, vlastná meteostanica či domáci bezpečnostný alarm.