PyCon bude v roku 2018 opäť na Slovensku.

Tretí ročník sa uskutoční v marci, 2018 v Bratislave.

PyCon SK je komunitou organizovaná konferencia pre programovací jazyk Python.

Našli ste chybu? Chýba Vám nejaká informácia? Toto je komunitou manažovaná webstránka, prispejte na našom GitHube.