Výzva na predloženie návrhov na prednášky

Podávanie návrhov na prednášky je uzavreté!

PyCon organizuje Python komunita pre komunitu. Ak idete na túto konferenciu, stávate sa súčasťou tejto komunity. Pokiaľ ste spravili niečo, čo by mohlo zaujímať aj iných, alebo si myslíte, že ostatní by o tom mali vedieť, príďte nám o tom spraviť prednášku. Nechceme počúvať iba expertov a známe osobnosti - aj noví perspektívni rečníci sú tiež zaujímaví, preto sa, prosím, nenechajte odradiť pocitom, že nie ste expert alebo známa osobnosť. Toto je naša pozvánka, aby ste poslali návrh na prednášku, aj ak ste ešte nikdy na konferencií neprednášali. Rečníci vystupujúci prvýkrát budú uprednostňovaní.

Kam poslať Váš návrh na prednášku

Sme radi, že máte záujem prednášať na PyCon SK 2018! Pošlite nám Váš návrh aj so stručným obsahom a životopisom. Všetci rečníci majú vstup na konferenciu zadarmo.

21. januára sme ukončili možnosť prihlásiť si prednášku. Ak si myslíte, že máte čo povedať, kontaktujte nás emailom: info@pycon.sk

Pokyny pre podávanie návrhov

Nie je žiadne oficiálne obmedzenie tém, ktoré môžete navrhnúť ako svoju prednášku. Prednášky o Pythone alebo komunite budú s vysokou pravdepodobnosťou zaujímavé pre publikum. Hlavným kritériom, ktoré bude komisia pri výbere prednášok zvažovať, je to, ako Vaša prednáška zaujme publikum. Je stanovený limit na jednu prednášku pre rečníka. Navrhnúť môžete viac ako jednu, komisia Vás však vyzve, aby ste vybrali iba jednu prednášku (v prípade, že bude akceptovaných viac návrhov).

Prednášky

Väčšina prednášok má dĺžku 30 minút, ale ponúkame aj 45 minútový vstup pre zaujímavé témy, ktoré budú vyžadovať dlhší vstup.

Workshopy

Tak ako na prednášky, tešíme sa aj na tutoriály, ktoré budú vhodné pre komunitu na akejkoľvek úrovni! Prostredníctvom takýchto výukových programov sa snažíme zveľaďovať Python komunitu a formovať budúcnosť. Vzhľadom na to, že návody trvajú dlhšie a budú v menších miestnostiach, vyžadujú oveľa viac prípravy.