Ernest Walzel

Ernest Walzel (SK)

Ernest je spoluorganizátorom bezplatného programátorského klubu CoderDojo Bratislava, kde pomáha mladým ľuďom pracovať na ich vlastných projektoch za pomoci technických mentorov. Chce otvárať ďalšie kluby po celom Slovensku a hľadá do nich posily.

Ernest sa živí programovaním. Pracoval v britskom Amazone, škótskom Edinburgh Genomics, a v litovskom startupe Feedpresso. Dnes programuje pre mimovládku Slovensko.Digital.

About Ninjas and Mentors: CoderDojo in Slovakia
Slovak flag Talk Education
Python Software Foundation Hall (-1.65)
Friday 09. March: 11:40

CoderDojo je globálna sieť bezplatných programovacích klubov pre deti od 7 do 17 rokov. Kluby CoderDojo sú vedené dobrovoľníkmi a sú organizované formou “hackerspaceov”. Deti majú možnosť pracovať na svojich vlastných nápadoch a majú prístup k technickým mentorom z profesionálneho sveta.

Za uplynulý rok sme v bratislavskom CoderDojo odučili 100+ hodín, navštívili tri školy a pracovali s technológiami od Scratchu, cez Python, Unity po Arduino.

V tomto príspevku opíšem fungovanie CoderDojo na Slovensku a v zahraničí: čím sa tento formát líši od iných programovacích krúžkov, aké sú hlavné výhody tejto medzinárodnej siete klubov a ako sa zapojiť kdekoľvek na Slovensku.

Ukážem tiež ako vyzerá programovacie stretnutie pre viac než 200 detí a uvediem niekoľko príkladov projektov, ktorým sa venujú “dojá” po celom svete, vrátane programovania hier, elektronických obvodov, 3D tlače, či konštrukcie dronov.

Prednáška je vhodná pre edukátorov, ale aj pre technicky orientovaných jednotlivcov ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie.