Tomáš Pytel

Tomáš Pytel (SK)

Tomas is working as DevOps Engineer and SysAdmin at InlineManual.com

He is using Python and Ansible on daily basis to speed up CI/CD and development processes. Tomas is maintaining infrastructure with million hits per day from worldwide audience.

He is a PyCon SK volunteer and passionate Pythonista.

Workshop: An Introduction to Ansible
Slovak flag Workshop DevOps
SPy - Hall B (-1.57)
Friday 09. March: 09:30

Na workshope si predstavíme základné princípy "DevOps" vývoja. Účastník sa naučí dobrým praktikám počas vývoja softvéru. V Ansible si bude vedieť deploynúť celú aplikáciu do "Cloudu".

Čo sa naučí v Ansible :
- Vytvorenie Používateľa
- Zakladné nastavenie systému
- Základy Firewall
- Základy práce s GitHub
- Základy práce s SSH
- Inštalácia Python a Modulov
- Deploy aplikácie
- Nastavenie webserveru

Všetko samozrejme automatizovane a reprodukovateľne.

Workshop je primárne určený pre tých ktorí začínajú s vývojom aplikácií a chcú to robiť dobre. Nie je určený pre pokročilých používateľov, alebo tých ktorí už majú skúsenosti s deploymentom.