Peter Kučera

Peter Kučera (SK)

http://www.programujemevpythone.sk

Pôsobí ako učiteľ informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Je členom predmetovej komisie informatiky pri Štátnom pedagogickom ústave. Vytvoril učebnice Programujeme v Pythone spolu s Príručkami pre učiteľa a e-knihou Testy k učebnici. Vedie Klub učiteľov informatiky. Realizuje školenia jazyka Python pre učiteľov. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky (fakultný učiteľ FMFI UK).

Python programming till graduation
Slovak flag Talk Education
Python Software Foundation Hall (-1.65)
Friday 09. March: 10:20

Rozmýšľate, ako vyučovať programovanie v Pythone na strednej škole od základov až k maturite?
Základnú úroveň programovania, ktorú sme predstavili minulý rok, sme rozšírili o maturitnú úroveň. V príspevku vám predstavíme našu metodiku Programujeme v Pythone až k maturitnej úrovni. Ukážeme vám, ktorým témam sa venujeme, ako sme ich spracovali, a ktorý kontext úloh sa nám osvedčil v praxi.
Tiež vám predstavíme kompletné materiály k maturitnej úrovni (elektronické učebnice, príručky pre učiteľa, ako aj maturitnú zbierku úloh). Pre učiteľov, ktorí majú záujem vyučovať Python, sme pripravili školenia aj pre základnú, aj maturitnú úroveň.
A ako vytvoriť maturitné zadanie v Pythone? V čom je to iné na rozdiel od Pascalu? Aké úskalia nás čakajú pri tvorbe maturitných zadaní a na čo je potrebné sa sústrediť? Aj týmto otázkam sa budeme venovať v našom príspevku a podrobnejšie ich rozvinieme na našom workshope.

Coding in Python: A high-school programming lesson
Slovak flag Workshop Education
SPy - Hall B (-1.57)
Saturday 10. March: 13:25

Rozmýšľate, ako učiť Python budúcich maturantov na strednej škole? Na workshope vám predstavíme metodiku vyučovania na seminároch z programovania a spoločne vyriešime úlohu s použitím zoznamu (jednorozmerného poľa) a textového súboru.