Miloš Korenčiak

Miloš Korenčiak (SK)

Actually programmer @ Solargis.sk. I am almost absolute back end-ist and Python-ist.
I love nice algorithms and class designs, optimistic books (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ;-)), good music and countryside.

Meteo data in Python. Effectively.
Slovak flag Talk Data Science
Python Software Foundation Hall (-1.65)
Saturday 10. March: 09:30

Ako v Solargis-e spracovávame veľké maticové meteodáta v Pythone (desiatky TB pri najväčších úlohách).

Meteodáta pre náš Python backend priniesli viacero výziev: od harmonizácie vysoko špecializovaných formátov do niečoho zrozumiteľnejšieho, cez optimalizáciu operácií v numpy, po efektívne ukladanie / čítanie / archiváciu numpy matíc v netCDF4 formáte.

Prednáška sa zameriava na praktické použitie netCDF4 - ako optimalizovať tieto súbory pre rôzne druhy čítaní / zápisov, kde sú praktické limity týchto súborov a prečo je vhodné segmentovať archív.