Stanislav Komanec

Stanislav Komanec (SK)

Stanislav is and accomplished developer, who worked on many key projects within Kiwi.com and helped to grew the company where it is now. He stepped outside of his comfort zone and grew into a very good people manager. His outstanding technical skills in combination with soft skills enable him to be effective at his job as Platform team leader. Among his hobbies are whisky tasting, business and solving real world technological problems.

Kiwi.com in ZOO
Slovak flag Talk DevOps
Python Software Foundation Hall (-1.65)
Saturday 10. March: 11:25

Počas posledných mesiacov, kedy naša firma rástla neuveriteľným tempom, sa začal objavovať probém zdieľania best-practice naprieč Kiwi.com. V micro-service orientovanej architektúre bolo nemožné, aby jeden človek mal prehľad nad technologickým stackom všetkých služieb. S týmto problémom sme sa rozhodli bojovať a vytvoriť službu, ktorá si bude držať nad všetkými repozitármi prehľad a bude automaticky auditovať jednolivé projekty. Poukážem na nevyhnutnosť používania systémov, ktoré uľahčujú prácu a súčastne sa poutžívajú na zvyšovanie kvality servicov.