Ján Gondoľ

Open educational resources for learning Python
Slovak flag Talk Education
Python Software Foundation Hall (-1.65)
Friday 09. March: 11:05

Otvorené vzdelávacie zdroje sú otvorene licencované materiály, ktoré je možné bezplatne získavať, používať, upravovať, kombinovať s inými zdrojmi a šíriť ďalej. Patria medzi ne výukové materiály ako napr. články na webe, videá z konferencií a ďalších zdrojov, učebnice a podobne. Príspevok poskytne prehľad dostupných otvorene licencovaných vzdelávacích materiálov (predovšetkým v slovenčine, češtine a angličtine), ako aj možností, ktorými môžu učitelia sami prispieť k lepšej dostupnosti vzdelávacích materiálov (napr. zdieľaním odkazov s kolegami prostredníctvom repozitára, ktorý sa momentálne pripravuje a bude na PyConSK dostupný, či prekladom anglických materiálov do slovenského jazyka).