Peter Garaj

Peter Garaj (SK)

Peter je širokospektrálny informatik zaoberjúci sa programovaním od raspberry po paralelné programovaice jazyky, momentálne pracujúci v štátnej správe. V minulosti sa zaoberal návrhom, prevádzkou a bezpečnosťou vojenských informačných systémov. Medzi jeho ďalšie aktivity patrí mediálna politika, 3D modelovanie a tlač a celosvetový mier.

LOCKED SHIELDS: What a good cyber testing looks like
Slovak flag Talk Security
Python Software Foundation Hall (-1.65)
Saturday 10. March: 10:50

Cvičenie Locked Shields je organizované Centrom výnimočnosti pre oblasť kybernetickej obrany (CCD CoE). Svojou veľkosťou, rozsiahlosťou a zameraním je Lockes Shields jedným s najunikátnejších kybercvičení na svete. Ako človek, ktorý sa tohto každoročného cvičenia sporadicky zúčastňuje by som rád povedal niečo o tom, ako to vypadá zvnútra a ako sa slovenská vojenská kybernetická elita cvičí na zásah proti kybernarušiteľom.