Tomáš Dudík

Tomáš Dudík (SK)

Učiteľ na strednej škole v Martine.

How do we struggle with Python in Martin?
Slovak flag Talk Education
Python Software Foundation Hall (-1.65)
Friday 09. March: 14:00

Od roku 2014 sa programovacím jazykom na gymnáziu Viliama Pauliny Tótha stal Python. O tom akým spôsobom prebieha výučba, ako sme sa k jazyku Python dostali a aké problémy sme museli riešiť, by som sa chcel s vami podeliť. Nedajú sa ani opomenúť herné prostredia, ktoré pri vyučovaní využívame. Takisto v poslednom roku sme začali využívať Jupyter Notebooky s rozšírením Nbgrader, čo výučbu opäť posunulo dopredu. Ako inšpiráciu pre ostatných by som rád ukázal aj niektoré príklady, s ktorými trápime našich študentov.