Daniel Dobiaš

Daniel Dobiaš (SK)

Started with Basic G on PMD 85-3, loved gaming on Atari, tinkered with Pascal on PC, made some noise with Fast Tracker and the then fell in love with Linux and FOSS before the end of the last century. Daniel likes to automate things, run stuff in containers and operate a coffee grinder. System administrator by heart.

Currently working as CI/CD Engineer at Sygic.

Workshop: An Introduction to Ansible
Slovak flag Workshop DevOps
SPy - Hall B (-1.57)
Friday 09. March: 09:30

Na workshope si predstavíme základné princípy "DevOps" vývoja. Účastník sa naučí dobrým praktikám počas vývoja softvéru. V Ansible si bude vedieť deploynúť celú aplikáciu do "Cloudu".

Čo sa naučí v Ansible :
- Vytvorenie Používateľa
- Zakladné nastavenie systému
- Základy Firewall
- Základy práce s GitHub
- Základy práce s SSH
- Inštalácia Python a Modulov
- Deploy aplikácie
- Nastavenie webserveru

Všetko samozrejme automatizovane a reprodukovateľne.

Workshop je primárne určený pre tých ktorí začínajú s vývojom aplikácií a chcú to robiť dobre. Nie je určený pre pokročilých používateľov, alebo tých ktorí už majú skúsenosti s deploymentom.