Branislav Cief

Branislav Cief (SK)

Backend developer (Python & NodeJS) and scrum master in Solargis. Back in the days my life was flowing outside of programming, but due to laziness while GIS analysis and keen interest in web mapping I dived deeper into the topic. In my spare time I enjoy travelling, outdoor sports (hiking, freeride skiing & surfing) or just chilling and absorbing what the world offers.

Meteo data in Python. Effectively.
Slovak flag Talk Data Science
Python Software Foundation Hall (-1.65)
Saturday 10. March: 09:30

Ako v Solargis-e spracovávame veľké maticové meteodáta v Pythone (desiatky TB pri najväčších úlohách).

Meteodáta pre náš Python backend priniesli viacero výziev: od harmonizácie vysoko špecializovaných formátov do niečoho zrozumiteľnejšieho, cez optimalizáciu operácií v numpy, po efektívne ukladanie / čítanie / archiváciu numpy matíc v netCDF4 formáte.

Prednáška sa zameriava na praktické použitie netCDF4 - ako optimalizovať tieto súbory pre rôzne druhy čítaní / zápisov, kde sú praktické limity týchto súborov a prečo je vhodné segmentovať archív.