Peter Kučera

Peter Kučera (SK)

http://www.programujemevpythone.sk

Pôsobí ako učiteľ informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Je členom predmetovej komisie informatiky pri Štátnom pedagogickom ústave. Vytvoril učebnice Programujeme v Pythone spolu s Príručkami pre učiteľa a e-knihou Testy k učebnici. Vedie Klub učiteľov informatiky. Realizuje školenia jazyka Python pre učiteľov. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky (fakultný učiteľ FMFI UK).

Programujeme v Pythone až k maturite
Slovenská zástava Prednáška Vzdelávanie
Miestnosť Python Software Foundation (-1.65)
Friday 09. March: 10:20

Rozmýšľate, ako vyučovať programovanie v Pythone na strednej škole od základov až k maturite?
Základnú úroveň programovania, ktorú sme predstavili minulý rok, sme rozšírili o maturitnú úroveň. V príspevku vám predstavíme našu metodiku Programujeme v Pythone až k maturitnej úrovni. Ukážeme vám, ktorým témam sa venujeme, ako sme ich spracovali, a ktorý kontext úloh sa nám osvedčil v praxi.
Tiež vám predstavíme kompletné materiály k maturitnej úrovni (elektronické učebnice, príručky pre učiteľa, ako aj maturitnú zbierku úloh). Pre učiteľov, ktorí majú záujem vyučovať Python, sme pripravili školenia aj pre základnú, aj maturitnú úroveň.
A ako vytvoriť maturitné zadanie v Pythone? V čom je to iné na rozdiel od Pascalu? Aké úskalia nás čakajú pri tvorbe maturitných zadaní a na čo je potrebné sa sústrediť? Aj týmto otázkam sa budeme venovať v našom príspevku a podrobnejšie ich rozvinieme na našom workshope.

Programujeme v Pythone – učíme seminár z programovania na strednej škole
Slovenská zástava Workshop Vzdelávanie
SPy - Aula B (-1.57)
Saturday 10. March: 13:25

Rozmýšľate, ako učiť Python budúcich maturantov na strednej škole? Na workshope vám predstavíme metodiku vyučovania na seminároch z programovania a spoločne vyriešime úlohu s použitím zoznamu (jednorozmerného poľa) a textového súboru.