Martin Bago

Martin Bago (SK)

http://analyzy.marketlocator.sk/
https://www.linkedin.com/in/martinbago/

Martin is a Data Scientist in one of the most progressive slovak star-ups, Instarea. His job is to visualize data outputs in understandable form for public use. You can see his work at analyzy.marketlocator.sk or on LinkedIn profile. Martin is passionate driver, football&beer lover, graduate from FEI and MTF STU.

Ako vytvárať interaktívne mapy v Python / R
Slovenská zástava Workshop Dáta
Spy - Aula A (-1.57)
Friday 09. March: 09:30

- Prečo je interaktívna mapa infografikou budúcnosti
- Ako vytvárať praktické interaktívne .html mapy v prostredí Python a R
- Ktoré knižnice sú pri výrobe nevyhnutné
- Čo sú kľúčové problémy pri výrobe interaktívnych máp - ako integrovať polygóny okresov, ako svoju mapu vyfarbiť a podobne...
- Akými dátami mapy plniť
- A čo sú typické príklady použitia interaktívnych máp